Bioresonantie

Wat is bioresonantie?

Bio betekent leven en resonantie betekent meetrillen. Alles in de natuur (incl. mens en dier) bestaat uit energetische stromen en trillingen. Iedere vorm van materie bestaat uit energie, en deze energie straalt hij uit. Energie is onzichtbaar en bioresonantie heeft het vermogen dit te vertalen naar zichtbare informatie. Energie uit zich in frequenties en golfpatronen. Elk onderdeeltje van het lichaam straalt deze energie uit, zelfs elke cel. Ook dieren, bacteriën, virussen, parasieten, voedsel, schadelijke stoffen, medicijnen en pollen doen dit. Alles op zijn eigen trillingsfrequentie. Met de bioresonantie kan ik uitmeten of alles in het lichaam trilt op de benodigde frequentie voor bijv. dat orgaan, bloed, zenuwen etc. Als er een verstoring is door bijv. verkeerde zuurgraad, een virus of stress meet ik dat ook. Zo'n verstoring in de energetische frequentiewaarden geeft klachten, die met de tijd gaan verergeren.
Met het bioresonantie apparaat meet ik dus waar in oorzaak verstoringen aanwezig zijn en aan de hand daarvan schrijf ik een programma, zodat het bioresonantie apparaat de juiste trillingsfrequenties naar het lichaam uit stuurt. Het lichaam gaat hierop reageren en wil graag met deze frequenties gaan meetrillen, resoneren dus. Hierdoor gaan bijv. cellen, organen, lymfesysteem en darmen weer beter functioneren. Mochten er in oorzaak slechte bacterien, virussen, schimmels of parasieten aanwezig zijn in het lichaam, dan kan ik die het leven heel zuur maken met de bioresonantie. Hierdoor zullen zij willen vertrekken uit het lichaam. De bioresonantie is dus heel geschikt om uit te vinden (zelfs al in een vroeg stadium) waar het oorzakelijk mis gaat in het lichaam en waarom de cellen niet meer goed met elkaar kunnen communiceren. Daarnaast is het ook geschikt om het lichaam en de geest weer naar een hoger plan te tillen. Het spreekt het zelfhelend vermogen van het lichaam aan, wat altijd in balans zal willen blijven en ondersteunt daarin. Mijn bioresonantie apparaat werkt met natuurlijke trillingen, wat betekent dat het zelfs geschikt is voor mensen met een pacemaker.
Met de bioresonantie werk ik vanuit huis en gebruik ik een klein plukje haren om mee te werken. Het plukje haren werkt dan als het ware als 'de gsm', waarmee het betreffende individu gevonden kan worden. Uiteraard is er na het uitmeten altijd persoonlijk contact waarin we doorspreken wat gevonden is en maken we gezamenlijk een plan van aanpak.

 
date